Majakord

Majakord

 

Turvalise ja mõnusa ajaveetmise tagamiseks lähtu palun järgnevatest juhistest. Siis on nii Sinul kui teistel külastajatel Aura Keskuses tore olla.

 • Järgi Aura Keskuses viibides keskuses olevaid märke ja viitasid. Kui tekib küsimusi, küsi julgelt teenindavalt personalilt.
 • Külastajate turvalisuse tagamiseks on Aura Keskuses osaline videovalve.
 • Kõigil ujujatel, ka väikelastel, on kohustuslik kanda ujumisriideid. Soovitatav on ujuda traditsioonilistes ujumistrikoodes ja -pükstes. Taskutega shortsides meil ei ujuta. Needid, trukid, lukud ja nööbid ujumisriietel ei ole lubatud, sest need võivad kahjustada liutorusid ja muud inventari.
 • Ebameeldivate üllatuste ärahoidmiseks on alla 2-aastaste (vajadusel ka vanemate) laste puhul nõutav ujumismähkme kasutamine.
 • Majas liigu rahulikult. Põrandad võivad olla märjad ja libedad. Märjal põrandal jooksmisega sead ohtu enda ja teiste külastajate tervise.
 • Aura Keskuses on piisavalt tualette ja prügikaste – kasuta neid.
 • Aura Keskusesse ei lasta külastajaid, kes on ebakaines olekus, tugevalt määrdunud, ebameeldivalt lõhnavate riietega või kes muul moel oluliselt häirivad teisi külastajaid.
 • Aura Keskusesse ei lubata külastajaid, kes oma tegevuse või käitumisega häirivad keskuse normaalset igapäevast tööd ja/või toimimist.
 • Kui märkad kaaskülastaja tegevust, mis on ebasobiv, ohtlik või rikub keskuse vara, teavita sellest koheselt keskuse töötajat.
 • Teenindaval personalil on õigus teha külastajale märkusi ebasobilike tegevuste kohta  ja majakorra korduval või olulisel rikkumisel paluda lahkuda ilma piletihinda hüvitamata.
 • Aura Keskusesse ei ole lubatud kaasa võtta koduloomi.
 • Kohvikust ostetud sööke ja jooke tarbitakse kohviku territooriumil. Oma toitude ja jookide tarbimine ei ole lubatud.
 • Aura Keskuses on suitsetamine, veipimine, kangete alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarbimine rangelt keelatud. Teenindaval personalil on õigus kaasa toodud nimetatud ained konfiskeerida neid tagastamata ja hüvitamata.
 • Aura Keskuses on filmimine ja pildistamine ilma OÜ Tartu Veekeskus nõusolekuta keelatud.
 • Iseenda või oma pereliikmete pildistamisel palume jälgida, et pildile ei jääks kaaskülastajad.

 

Pileti ostmine ja teenuse eest tasumine

 • Pileti ostmisega kinnitad, et Sul on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund keskuses pakutavate teenuste kasutamiseks. Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende saatjad.
 • Pileti ostmisega kinnitad, et kohustud pidama kinni keskuses kehtivatest reeglitest ja (atraktsioonide) ohutuseeskirjadest.
 • Lapsed vanuses alla 5-aasta pääsevad keskusesse tasuta ainult koos pileti lunastanud täiskasvanud saatjaga ning kasutavad oma saatja riidekappi.
 • Kuni 10-aastased (kaasa arvatud) lapsed pääsevad keskusesse vähemalt 18-aastase saatjaga saadetava kuni 10-aastase lapse vanema või teda kasvatava isiku vastutusel.
 • Kuni 10-aastane laps ja temaga kaasasolev saatja on kohustatud ostma sama tsooni pileti.
 • Alaealised viibivad keskuses vanemate või last kasvatava isiku vastutusel.
 • Alates 7. eluaastast riietuvad lapsed vastavalt meeste/naiste rõivistus.
 • Perepiletis võib olla kuni kaks täiskasvanut ja kaks alla 18-aastast last.
 • Sooduspileti saab lunastada kehtiva Eest Vabariigi õpilas- ja üliõpilaspileti, ISIC/ITIC kaardi või Eesti Vabariigi pensionitunnistuse ja töövõimekaardi ettenäitamisel.
 • Tasuta saatja pääseb majja inimesega, kellel on raske või sügav puue, mis takistab iseseisvalt keskuse külastamist ning kes vajab seetõttu saatja abi (nt pimedad). 
 • Soodustuse saamiseks tuleb vastav tõend, kaart vms esitada enne tehingu alustamist.
 • Piletid, ostetud kaup ja tagastusraha palume kontrollida koheselt pärast ostu sooritamist. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
 • Aura Keskuse töötajatel on õigus küsida vanuse või soodustuse aluse tuvastamiseks dokumenti.
 • Pileti ostmisel tuleb siseneda rõivistusse 10 minuti jooksul.

 

Randmepael ja asjad

 • Pileti ostmisel antakse kassas ostetud külastustsooni randmepael, millega saad keskuses liikuda ning avada ja sulgeda rõivistu kappe. Sinine randmepael - ujula; punane randmepael – saunakeskuse saunad; kollane randmepael - veepark (sisaldab ka ujulat); roheline randmepael - saunakeskus (sisaldab ka veeparki ja ujulat).
 • Kogu keskuses viibimise aja jooksul tuleb kanda randmepaela nähtaval kohal. Randmepaela vahetamine ei ole lubatud. Randmepaela Aura Keskusest välja viimine on keelatud.
 • Väljumisel tagasta randmepael väljumise turnikee juures olevasse tagastusautomaati.
 • Väljastatud randmepaela ei vahetata ümber ilma mõjuva põhjuseta.
 • Väljudes kaotab randmepael kehtivuse.
 • Randmepaela kadumisel informeeri selle kadumisest koheselt teenindavalt personali. Kohesel teatamisel on võimalus see üles leida. Kui leiad kellegi teise kaotatud randmepaela, ole hea, anna see teenindava personali kätte.
 • Randmepaela kaotamisel või rikkumisel tuleb hüvitada selle väärtus vastavalt hinnakirjale.
 • Aura Keskuse kassast on võimalik laenutada keskuse külastamiseks saunalina või hommikumantlit vastavalt kehtivale hinnakirjale. Kasuta neid heaperemehelikult ja lahkudes tagasta selleks ettenähtud kohta.
 • Ära jäta isiklikke asju, randmepaela ja väärtuslikke esemeid valveta.
 • Väärtuslikud esemed (dokumendid, raha, autovõtmed jms) on võimalik jätta kassas olevasse hoiulaekasse. Hoiulaeka võtme saab soovi korral jätta keskuses viibimise ajaks kassasse.
 • Aura Keskus ei vastuta fuajeesse, riietusruumi või riidekappi jäetud isiklike asjade ega väärtesemete eest. Samuti ei vastuta Aura Keskus rikutud ujumisriiete eest.
 • Kui unustasid midagi Aura Keskusesse, tule neile võimalikult kiiresti järele. Leitud asju hoiame maksimaalselt üks kuu.
 • Väljumisel tagasta kõik renditud või Sinule, mugavamaks teenuse tarbimiseks, Aura Keskuse poolt antud asjad - ära jäta neid riietusruumi.
 • Kui kasutad Aura Keskuse vahendeid (beebitoolid, vannid jmt) jäta need pärast kasutamist puhtana oma endisele kohale.

 

Külastusaeg

 • Üksikpileti ostnule külastuse ajalist piirangut ei ole.
 • Grupi- ja sünnipäeva broneeringu külastusaeg kestab 3 tundi  (koos sisenemise ja väljumisega). Külastusaega hakatakse arvestama pileti ostmisest. Külastusaeg lõppeb randmepaela tagastamisel tagastusautomaati.
 • Piletite müük lõpetatakse 30 minutit enne maja sulgemist.
 • Majast palume väljuda hiljemalt maja sulgemise ajaks.
 • Veepargi atraktsioonid suletakse 15 minutit enne maja sulgemist.

 

Riietusruumid ja pesuruumid

 • Riietusruumis vali vaba kapp, riietu ja sulge kapi uks. Kapi avamise ja sulgemise juhis on toodud kapi uksel.
 • Kappi saab avada ja sulgeda korduvalt. Kontrolli kindlasti, kas kapp sulgus korralikult.
 • Kui oled kapi numbri unustanud, saad seda kontrollida riietusruumides asuvatest lugeritest.
 • Riietusruumis arvesta teiste külastajatega.
 • Ära ripu kapi ukse küljes ega roni kappi. See võib kaasa tuua õnnetuse või kappide alarmsüsteemi käivitumise.
 • Enne ujulasse, veeparki ja saunakeskusesse minemist pese ennast hoolikalt, eemalda näolt jumestus. Nii aitad Aura Keskuse vett puhtana hoida.
 • Juuste värvimine, erinevate kehahooldusvahendite kehale määrimine, raseerimine, maniküüri ja pediküüri tegemine või muu taoline tegevus on keelatud.
 • Pärast pesemist kuivata ennast enne riietusruumi sisenemist.
 • Lahkudes jäta riidekapi uks avatuks.

 

Ujula

 • Pese ennast enne basseini minekut ja soovitatavalt ka pärast ujumist. Nii aitad Aura Keskuse vett puhtana hoida.
 • Pikad juuksed pane patsi või kasuta ujumismütsi.
 • Vali ujumiskoht vastavalt oma oskustele ja tervislikule seisundile, säilita kontroll oma tegevuse üle.
 • Arvesta kaaskülastajatega, ole tähelepanelik laste suhtes.
 • Vajadusel on võimalik kasutada ujumiseks mõeldud abivahendeid, mida küsi instruktorilt. Kasutades ujula varustust ja tarvikuid, suhtu nendesse heatahtlikult ning pane need pärast kasutamist oma kohale tagasi.
 • Suures basseinis jälgi radade märgistust. Suhtu tähelepanelikult treening- ning rühmatundidesse, ära uju nendel radadel. Radadel ujudes kehtib parempoolne liiklus.
 • Ujumine on individuaalne tegevus - ära ripu kaasujuja kaelas, ära tiri ega tõuka teda.
 • Ära uju põiki üle radade, rada võid vahetada raja alt läbi ujudes. Rajapiiretel istumine ja seismine on keelatud.
 • Vettehüpped on lubatud ainult suures basseinis. Pea ees on lubatud hüpata stardipukkidelt, jalad ees võib hüpata supluse radadel. Vigurhüpped ei ole lubatud. Õppebasseinis on vette hüppamine keelatud.
 • Saunas arvesta teiste külastajatega. Jälgi oma enesetunnet – ära liialda.

 

Veepark

 • Enne veepargi külastamist pese ennast. Nii aitad Aura Keskuse vett puhtana hoida.
 • Vali ujumiskoht või atraktsioon vastavalt oma oskustele ja tervislikule seisundile, säilita kontroll oma tegevuse üle.
 • Arvesta kaaskülastajatega, ole tähelepanelik laste suhtes.
 • Vette hüppamine on keelatud õppebasseinis ja veepargis.
 • Enne liutorude kasutamist tutvu liutorude kasutusjuhendiga.
 • Liutorude kasutamine on omal vastutusel. Liutorude kasutusjuhendist mittekinnipidamisel ja fooritulede eiramisel ei vastuta Aura Keskus võimalike tervise- aga materiaalsete kahjude eest.
 • Liutoru kasutamisel oota alati rohelist märgutuld.
 • Liugu lastakse selili või istudes jalad ees, käed rinnal.
 • Keelatud on lasta liugu pea ees, selg ees, põlvili ja mitmekesi (va väikelaps ja vanem).
 • Ära kasuta liutorus prille, ehteid ja muid esemeid mis võivad põhjustada vigastusi.
 • Liu lõppedes vabasta koheselt maandumisala (basseinis) või pidurdusrenn.
 • Rasedatele ja nõrga tervisega isikutele pole liutorude kasutamine soovitatav.
 • Saunades arvesta teiste külastajatega. Jälgi oma enesetunnet – ära liialda.
 • Enne mullivanni minekut loputa end duši all.
 • Mullivannis on šampooni, dušigeeli vmt kasutamine rangelt keelatud.

 

Saunakeskus

 • Pese ennast enne basseinidesse ja saunadesse minekut. Enne saunast basseinisesse, mullivannidesse või Jaapani vanni minekut käi duši all. Nii aitad Aura Keskuse vett puhtana hoida.
 • Vali saun või atraktsioon vastavalt oma oskustele ja tervislikule seisundile, säilita kontroll oma tegevuse üle.
 • Arvesta kaaskülastajatega, ole tähelepanelik laste suhtes.
 • Saunades leili visates arvesta teiste külastajatega. Jälgi oma enesetunnet – ära liialda.
 • Leili viskamisel kerisele kasuta sooja vett ja vett viska kuivadele kividele mõistlikus koguses. Kerise „uputamisel“ ei täida keris enam oma ülesannet. Ära viska kerisele mitte midagi muud peale puhta vee.
 • Saunades pole lubatud kasutada isiklikke saunavihtasid ega aromaatseid aineid.
 • Ära kasuta Aura Keskuse saunades mett, soola, kehakoorijaid ega muid taolisi aineid. Nii aitad saunad ka teiste külastajate jaoks puhtana hoida.
 • Saunalavadel istumiseks kasuta saunaistepaberit või rätikut (va aurusaun).
 • Enne mullivanni või Jaapani vanni minekut loputa end duši all.
 • Mullivannides ja Jaapani vannis on šampooni, dušigeeli vmt kasutamine rangelt keelatud.
 • Tarbi piisavalt vett! Selleks on saunakeskuses joogiveefontäänid.
 • Karastusjookide tarbimine on lubatud vaid kohviku territooriumil. Jookidega saunadesse, mullivannidesse ja puhkealale minek on keelatud.