Noteikumi

Noteikumi

Noteikumi

Noteikumi

AURA AKVAPARKA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 • Peldbaseins, ūdensparks un pirts centrs ir vide ar augstāku bīstamības risku, nekā parasti, tādēļ ir svarīgi, lai jūs izlasītu šos iekšējās kārtības noteikumus, kā arī ievērotu tajos noteikto, adekvāti izvērtētu savas spējas un veselības stāvokli. Personai, kas atbild par bērnu, tas jādara bērna labā. Aura centrs nav vieta, kur pārbaudīt savas spējas vai centra ēkas vai inventāra iespējas vai izturību.
 • Lai nodrošinātu patīkamu un drošu laika pavadīšanu, lūdzam ievērot sekojošos norādījumus.  Tad gan Jūs, gan arī citi apmeklētāji lieliski pavadīsiet laiku Aura centrā.
 • Drošas vides nodrošināšanas, drošības noteikumu ievērošanas un pirmās palīdzības sniegšanas nolūkos Aura centrā strādā instruktori, taču primārā atbildība par Aura centra pakalpojumu izmantošanas rezultātā radušos iespējamo kaitējumu veselībai vai īpašumam ir pakalpojuma patērētājam, t.i., apmeklētājam. Par bērnu ir atbildīgs viņa pilngadīgais pavadonis vai persona, kas atļāvusi bērnam klātienē izmantot Aura centra pakalpojumus (ja pieaugušais pavadonis bērnu nepavada). Aura centrs negarantē uzraudzību ik brīdi, katrā centra vietā vai personīgi katram apmeklētājam.
 • Aura centrs neatbild par apmeklētājam radītajām traumām vai veselības problēmām, kā arī neatlīdzina to rezultātā radušos zaudējumus.
 • Uzturoties Aura centrā, seko līdzi centrā esošajiem apzīmējumiem un norādēm. Ja rodas kādi jautājumi, droši jautā apkalpojošajam personālam.
 • Lai rūpētos par apmeklētāju drošību, Aura centrā ir daļēja videonovērošana.
 • Visiem peldētājiem, tostarp bērniem, centrā ir obligāta prasība valkāt peldkostīmu vai peldbikses. Ieteicams peldēties tradicionālos peldkostīmos un peldbiksēs.  Peldēšanās šortos ar kabatām pie mums nav vēlama.  Peldkostīmus vai peldbikses ar kniedēm, rāvējslēdzējiem, pogām nav atļauts izmantot, jo tie var bojāt ūdens atrakciju caurules un citu inventāru.
 • Lai izsargātos no nepatīkamām situācijām, mazuļiem līdz 2 gadu vecumam (ja nepieciešams, arī vecākiem) jālieto speciālas mitrumizturīgas autiņbiksītes.
 • Ēkā pārvietojies nesteidzīgi.  Grīdas var būt slapjas un slidenas.  Skrienot pa slapju grīdas virsmu, apdraudi savu un citu apmeklētāju drošību un veselību.
 • Aura centrā ir pietiekoši daudz tualešu un atkritumu tvertņu – izmanto tās.
 • Aura centrā netiek ielaisti apmeklētāji, kuri atrodas reibuma stāvoklī, kam ir ļoti netīrs apģērbs ar nepatīkamu smaku, vai kuri kādā citādā veidā traucē citiem apmeklētājiem.
 • Aura centrā netiek ielaisti apmeklētāji, kas ar savu darbību vai uzvedību traucē normālu ikdienas darbu un/vai darbību centrā.
 • Ja pamani kāda cita apmeklētāja darbību, kas ir nepiemērota, bīstama vai nodara bojājumus centra īpašumam, nekavējoties informē par to centra darbinieku.      
 • Apkalpojošajam personālam ir tiesības izteikt aizrādījumus apmeklētājiem par noteikumiem neatbilstošu rīcību, kā arī par noteikumu atkārtotu neievērošanu vai smagu pārkāpumu. Personālam ir tiesības palūgt atstāt centru, nekompensējot biļetes vērtību.
 • Aura centrā nav atļauts ņemt līdzi mājdzīvniekus.
 • Kafejnīcā iegādātie ēdieni un dzērieni jālieto kafejnīcas teritorijā.  Savu ēdienu lietošana nav atļauta.
 • Aura centra teritorijā smēķēšana, veipošana, stipro alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošana ir stingri aizliegta. Apkalpojošajam personālam ir tiesības konfiscēt līdzi atnestās minētās vielas, tās neatgriežot un bez atlīdzības.
 • Aura centrā filmēšana un fotografēšana bez “OÜ Tartu Veekeskus” atļaujas ir aizliegta.
 • Fotografējot sevi vai savus ģimenes locekļus, lūdzu, pārliecinies, ka attēlā nav redzami citi apmeklētāji.

 

Biļetes iegāde un samaksa par pakalpojumiem

 • Ar biļetes iegādi apliecini savu fizisko spēju, prasmju un veselības stāvokļa atbilstību centra piedāvāto pakalpojumu izmantošanai.  Par bērnu prasmēm un veselības stāvokli atbildību uzņemas par viņiem atbildīgie pieaugušie pavadoņi.
 • Ar biļetes iegādi apliecini, ka uzņemies par pienākumu ievērot centrā spēkā esošos noteikumus un (atrakciju) drošības noteikumus.
 • Bērni vecumā līdz 5 gadiem centru drīkst apmeklēt bez maksas tikai kopā ar pieaugušo, kas iegādājies ieejas biļeti, kā arī izmanto kopīgu ģērbtuves skapi.
 • Bērniem vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot), ieeja centrā atļauta tikai kopā ar pavadoni, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, atbildību uzņemas pavadāmā bērna, kas jaunāks par 10 gadiem, vecāki vai persona, kas audzina pavadāmo bērnu.
 • Gan bērnam vecumā līdz 10 gadiem, gan bērna pavadonim ir pienākums iegādāties vienas un tās pašas zonas biļeti.
 • Nepilngadīgas personas centrā uzturas vecāku vai personas, kas audzina bērnu, atbildībā.
 • Bērni vecumā no 7 gadiem pārģērbjas attiecīgi vīriešu/sieviešu ģērbtuvē.
 • Ar ģimenes biļeti centrā var iekļūt divi pieaugušie un divi bērni, kas jaunāki par 18 gadiem.
 • Biļetes ar atlaidi var iegādāties, uzrādot Igaunijas Republikā spēkā esošu skolēnu vai studentu apliecību, ISIC/ITIC karti, vai Igaunijas Republikas pensionāru apliecību un darbspējas karti.
 • Pavadonis bez maksas var iekļūt mājā kopā ar personu, kurai ir smaga vai dziļa invaliditāte, kas liedz patstāvīgi apmeklēt centru un kurai tādēļ nepieciešama pavadoņa palīdzība (piemēram, neredzīgie). 
 • Lai saņemtu atlaidi, pirms darījuma uzsākšanas jāuzrāda atbilstoša izziņa, karte vai cits tamlīdzīgs apliecinājums.
 • Lūdzu, pārbaudi biļetes, iegādātās preces un izdoto naudu uzreiz pēc pirkuma veikšanas. Vēlākas pretenzijas netiks apmierinātas.
 • Aura centra darbiniekiem ir tiesības palūgt uzrādīt dokumentu, lai pārbaudītu atlaides pamatojumu vai vecumu.
 • Nopērkot biļeti, uz garderobi jādodas 10 minūšu laikā.

 

Aproce un citas lietas

 • Pērkot biļeti, tiks izsniegta kasē iegādāta apmeklētāju zonas aproce, ar kuru centrā varēsi pārvietoties, kā arī atvērt un aizvērt ģērbtuves skapīšus. Zilā aproce - peldbaseins; sarkanā aproce – pirts centra pirtis; dzeltenā aproce – ūdens atrakciju parks (ietver peldbaseinu); zaļā aproce – pirts centrs (ietver ūdens atrakciju parku un peldbaseinu).
 • Visu apmeklējuma laiku, kad atrodies centrā, aprocei jābūt redzamā vietā. Apmainīšanās ar aprocēm nav atļauta.  Aproces iznešana no Aura centra ir aizliegta.
 • Izejot, atgriez aproci atgriešanas automātā, kas atrodas pie izejas turniketa.
 • Izsniegtās aproces netiek apmainītas bez pamatota iemesla.
 • Izejot no centra, aproce vairs nav derīga.
 • Ja aproce ir nozaudēta, nekavējoties informē par tās nozaudēšanu apkalpojošo personālu. Ja ziņo par to nekavējoties, tad iespējams, ka aproci var vēl atrast. Ja atrod kāda cita apmeklētāja pazaudētu aproci, lūdzu, nodod to apkalpojošajam personālam.
 • Ja aproce ir nozaudēta vai bojāta, tās vērtība ir jākompensē saskaņā ar cenrādi.
 • Aura centra kasē var iznomāt pirts dvieli vai peldmēteli centra apmeklējumam saskaņā ar spēkā esošo cenrādi. Izmanto tos rūpīgi un aizejot no centra atgriez tos norādītajā vietā.
 • Neatstāj bez uzraudzības personīgās mantas, aproci un vērtīgus priekšmetus.
 • Vērtīgus priekšmetus (dokumentus, naudu, automašīnas atslēgas utt.) var atstāt kasē esošajā uzglabāšanas skapītī.  Nepieciešamības gadījumā skapīša atslēgu uz centra apmeklējuma laiku var atstāt kasē.
 • Aura centrs neuzņemas atbildību par foajē, ģērbtuvē vai ģērbtuves skapī atstātām personīgajām mantām un vērtīgiem priekšmetiem. Aura centrs neuzņemas atbildību arī par sabojātiem peldkostīmiem vai peldbiksēm.
 • Ja esi kaut ko aizmirsis Aura centrā, atgriezies pēc lietām pēc iespējas ātrāk. Atrastās lietas uzglabājam maksimāli vienu mēnesi.
 • Aizejot no centra, atgriez visas Aura centrā iznomātās vai ērtākai pakalpojuma izmantošanai izsniegtās lietas - neatstāj tās ģērbtuvē.
 • Ja lieto Aura centra aprīkojumu (zīdaiņu krēsliņus, vannas utt.), pēc lietošanas atstāj to tīru sākotnējā vietā.

 

Apmeklējuma laiks                                                                          

 • Apmeklētājam, kas iegādājis individuālo biļeti, laika ierobežojuma nav. 
 • Grupas un dzimšanas dienas rezervācijas apmeklējuma ilgums ir 3 stundas (kopā ar ieiešanu un iziešanu). Apmeklējuma laika sākums tiek skaitīts no biļetes iegādes brīža. Apmeklējuma laiks beidzas, kad aproce tiek atgriezta atpakaļ atgriešanas automātā.
 • Biļešu pārdošana tiek pārtraukta 30 minūtes pirms centra slēgšanas. 
 • Centra ēku lūdzam atstāt vēlākais līdz centra slēgšanas laikam.
 • Ūdens parka atrakcijas tiek slēgtas 15 minūtes pirms centra slēgšanas.

 

Ģērbtuves un mazgāšanās telpas

 • Ģērbtuvē izvēlies brīvu skapi, pārģērbies un aizver skapja durvis. Norādījumi par skapja atvēršanu un aizvēršanu ir norādīti uz skapja durvīm.
 • Skapi var atvērt un aizvērt atkārtoti. Noteikti pārbaudi, vai skapis tika aizvērts pareizi.
 • Ja esi aizmirsis skapja numuru, tad vari to pārbaudīt uz ģērbtuvēs esošajiem lasītājiem.
 • Rēķinies ar citiem apmeklētājiem ģērbtuvē.
 • Nešūpojies pie skapja durvīm un nelien skapī. Tas var izraisīt negadījumu vai skapju signalizācijas sistēmas aktivizēšanos.
 • Pirms došanās uz peldbaseinu, ūdens parku un pirts centru rūpīgi nomazgājies, noņem sejas kosmētiku. Tādā veidā palīdzēsi uzturēt Aura centra ūdeni tīru.
 • Matu krāsošana, dažādu ķermeņa kopšanas līdzekļu uzklāšana, skūšanās, manikīrs un pedikīrs vai citas līdzīgas darbības ir aizliegtas.
 • Pēc mazgāšanās nosusini sevi pirms ieiešanas ģērbtuvē.
 • Dodoties prom, atstāj ģērbtuvju skapja durvis vaļā.

 

Peldbaseins

 • Pirms peldbaseina izmantošanas nomazgājies, ieteicams noskaloties arī pēc peldēšanas. Tādā veidā palīdzēsi uzturēt Aura centra ūdeni tīru.
 • Gari mati jāsaņem zirgastē vai jālieto peldcepure.
 • Izvēlies peldvietu atbilstoši savām prasmēm un veselības stāvoklim, kontrolē savas darbības. 
 • Rēķinies ar citiem apmeklētājiem, esi uzmanīgs attiecībā pret bērniem.
 • Ja nepieciešams, vari izmantot peldēšanai paredzētus palīglīdzekļus, kurus palūdz instruktoram. Izmanto peldbaseina aprīkojumu un piederumus saudzīgi, pēc lietošanas novieto tos tiem paredzētajā vietā.
 • Lielajā peldbaseinā ievēro peldēšanas celiņu marķējumu. Izturies saprotoši pret treniņu un grupu nodarbībām, neizmanto peldēšanai celiņus, kur notiek nodarbības.  Peldot pa peldēšanas celiņu, ievēro labās puses satiksmes principu.
 • Peldēšana ir individuāla aktivitāte – netraucē citus peldētājus ar pārāk tuvu peldēšanu, raustīšanu vai grūstīšanu.
 • Nepeldi krusteniski peldēšanas celiņiem. Ja nepieciešams, celiņu var nomainīt, nirstot zem celiņa marķējuma. Sēdēšana un stāvēšana un celiņu norobežojumiem aizliegta.
 • Lēkšana ūdenī ir atļauta tikai lielajā peldbaseinā.  Lēkt ūdenī ar galvu pa priekšu atļauts no starta tramplīniem, lēkt ūdenī ar kājām uz leju atļauts uz peldēšanas celiņiem.  Daiļlēkšana nav atļauta.  Lēkšana ūdenī ir aizliegta mācību baseinā.
 • Pirtī rēķinies ar citiem apmeklētājiem.  Seko līdzi savai pašsajūtai – nepārspīlē.

 

Ūdens parks

 • Pirms ūdens parka apmeklējuma rūpīgi nomazgājies. Tādā veidā palīdzēsi uzturēt Aura centra ūdeni tīru.
 • Izvēlies peldvietu vai atrakciju atbilstoši savām prasmēm un veselības stāvoklim, kontrolē savas darbības.
 • Rēķinies ar citiem apmeklētājiem, esi uzmanīgs attiecībā pret bērniem.
 • Mācību baseinā un ūdens atrakciju parkā lēkšana ūdenī ir aizliegta.
 • Pirms ūdens atrakciju cauruļu lietošanas izlasi to lietošanas instrukciju.
 • Ūdens atrakciju cauruļu lietošanas atbildība gulstas uz Jums. Aura centrs neuzņemas atbildību par iespējamiem veselības vai materiālajiem zaudējumiem, ja Jūs neievērojat ūdens atrakciju cauruļu lietošanas instrukcijas vai ignorējat luksoforu gaismas.
 • Lietojot ūdens atrakciju cauruli, vienmēr gaidi zaļo gaismu.
 • Šļūc pa cauruli, guļot uz muguras vai sēžot ar kājām priekšā, rokas uz krūtīm.
 • Aizliegts šļūkt pa cauruli ar galvu priekšā, muguru priekšā, uz ceļiem un vairākām personām vienlaikus (izņemot mazu bērnu kopā ar vecāku).
 • Neizmanto ūdens atrakciju caurulē brilles, rotaslietas un citus priekšmetus, kas var izraisīt traumas.
 • Slīdēšanas beigās nekavējoties atbrīvo noslīdēšanas vietu (baseinā) vai bremzēšanas reni.
 • Atrakciju parka cauruļu izmantošana nav ieteicama grūtniecēm un personām ar vāju veselību.
 • Pirtīs rēķinies ar citiem apmeklētājiem. Seko līdzi savai pašsajūtai – nepārspīlē.
 • Pirms burbuļvannas apmeklējuma noskalojies zem dušas.
 • Burbuļvannā ir stingri aizliegts lietot šampūnu, dušas želeju u.c. tamlīdzīgus līdzekļus.

 

Pirts centrs

 • Pirms peldbaseinu un pirts centra apmeklējuma noskalojies zem dušas. Pirms došanās no pirts uz baseiniem, burbuļvannu vai japāņu vannu noskalojies zem dušas. Tādā veidā palīdzēsi uzturēt Aura centra ūdeni tīru.
 • Izvēlies pirti vai atrakciju atbilstoši savām prasmēm un veselības stāvoklim, kontrolē savas darbības.
 • Rēķinies ar citiem apmeklētājiem, esi uzmanīgs attiecībā pret bērniem.
 • Uzmetot garu pirtīs, rēķinies ar citiem apmeklētājiem. Seko līdzi savai pašsajūtai – nepārspīlē.
 • Metot garu uz pirts krāsniņas, lietojiet siltu ūdeni, kā arī ūdeni uzlejiet saprātīgā daudzumā uz sausiem akmeņiem. Kad pirts krāsniņa ir "pārpludināta", tad tā vairs nepilda savu funkciju. Nelej uz pirts krāsniņas neko citu kā tikai tīru ūdeni.
 • Pirtī nav atļauts izmantot personīgās pirts slotiņas vai aromātiskās vielas.
 • Aura centra pirtīs nelieto medu, sāli, ķermeņa skrubjus vai citas līdzīgas vielas. Tādā veidā palīdzēsi pirtis uzturēt tīras arī citiem apmeklētājiem.
 • Lai sēdētu uz pirts lāvām, izmanto pirts sēdēšanai paredzētu paliktni vai dvieli (izņemot tvaika pirti).
 • Pirms burbuļvannas vai japāņu vannas apmeklējuma noskalojies zem dušas.
 • Burbuļvannās un japāņu vannā ir stingri aizliegts lietot šampūnu, dušas želeju u.c. tamlīdzīgus līdzekļus.
 • Dzer pietiekami daudz ūdens! Šim nolūkam pirts centrā ir pieejamas dzeramā ūdens strūklas.
 • Bezalkoholisko dzērienu lietošana atļauta tikai kafejnīcas teritorijā. Ar dzērieniem pirtīs, burbuļvannās un atpūtas zonās ieiet aizliegts.