Ujumise algõpe lastele

Ujumise algõpe lastele

UJUMISE ALGÕPE LASTELE

Regsitreerimine 2024.a. sügisesele kursusele algab augusti esimesel nädalal.

Laste ujumise algõpetuse tunnid on lastele alates 5-eluaastast. Tunnid toimuvad kursusena sagedusega kaks korda nädalas õhtustel aegadel. Kursustele saab registreeruda kodulehe vahendusel, alloleval registreerimisvormil, kus näete ka täpsemaid toimumisaegu. 

Kursusele registreerimisel on kohatasu on 48 eurot lapse kohta ja see ei kuulu tagastamisele.

Kursuse eest on võimalik tasuda kahel viisil:
1. Kohatasu 48 eurot + kogu ülejäänud paketi tasu 120 eurot = 168 eurot. Kogu paketi eest tasumine toimub korraga registreerimise hetkel pangalingi kaudu. Peale tasumist saadetakse automaatselt registreerija e-posti aadressile osaleja QR-kood, mis  tuleb igal külastuskorral esitada kassas teenindajale.

2. Kohatasu 48 eurot tuleb tasuda pangalingi vahendusel koheselt. Hiljem lisandub tunni maksumus, a´ 5 eurot tund, mis tuleb tasuda enne igat tundi kohapeal Aura Keskuse kassasse kas sularahas või pangakaardiga. 

Kursusel osaleja õpib ujumise algtõdesid:  vette - välja hingamine, veepinnal püsimine ja  libisemine. Samm-sammult omandatakse ujumisstiilid: krool, selili ujumine ning sukeldumine. Ujumistreener kogub lapsed kokku enne igat tundi fuajees ning siis minnakse ühiselt riietusruumi (ilma lapsevanemateta), kus treener on väiksematele lastele riietumisel abiks.

Esimesed tunnid toimuvad laste basseinis, madalas osas ning õpe algab veega kohanemise ja esimeste harjutuste sooritamisega, kursuste teisel poolel püütakse eelnevalt õpitud oskusi kinnistada ka suures basseinis. Lapsed omandavad ujumisoskuse tavaliselt kiiresti ning on kursuse lõppedes reeglina võimelised ujudes läbima 25 m (kas abivahendiga või ilma). Lapseeas omandatud esmane ujumisoskus loob kõik eeldused sportliku ujumisega tegelemiseks ka tipptasemel. Lisaks sellele on ujumine kasulik laste tervisele ja hilisemas elus väga vajalik oskus, mida iga inimene peaks valdama. Pärast 24 -tunnist ujumiskursust on võimalus liituda treeninggruppidega.

Teenuse kvaliteetseks osutamiseks, vajaliku info edastamiseks ja lapse turvalisuse tagamiseks vajame lapse nime, lapsevanema(te) nime(sid) ja kontaktandmeid. Juhul, kui treeningute vältel toob last treeningule või viib treeningult keegi peale lapsevanema, palume lapse turvalisuse kaalutlusel edastada volitatud isikute kontaktid.

Laste ujumise algõpetuse teenuse osutamise käigus OÜ’le Tartu Veekeskus teatavaks saanud andmeid säilitame kas kuni nädal aega peale kursuse lõppemist või kuni on vajalik OÜ Tartu Veekeskus õiguste kaitsmiseks või kuni on õigusaktides nõutud. OÜ Tartu Veekeskus isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega saate tutvuda SIIN.